AVSG de Veluwe

Africhtings-Vereniging voor Sport- en Gebruikshonden

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Wij nemen als vereniging zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maken daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Onze web beheerder garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Tevens kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ten opzichte hiervan uitdrukkelijk van de hand.

Voor eventuele links naar websites van derden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door onze web beheerder niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot teksten, grafische materialen en logo's (m.u.v. logo's van derde) berusten bij AVSG de Veluwe. Het is dan ook niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, of op enigerlei wijze te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze web beheerder. 

Met het oog op onze website en het eventueel plaatsen van foto's wil de web beheerder voorkomen dat er problemen ontstaan wanneer er foto's gepubliceerd worden, waar je herkenbaar op voorkomt.

In het kader van het Portretrecht zal daarom uitsluitend met toestemming, foto's geplaatst worden van diegene die qua aangezicht, herkenbaar op de foto voorkomen.

Foto's die op de website geplaatst zullen worden, zijn daarom voornamelijk foto's van onze honden. Mochten er toch personen op voorkomen zien wij er met zorg op toe, dat deze personen op de hoogte zijn van de plaatsing, toestemming hebben gegeven of niet qua aangezicht herkenbaar zijn. 

Foto's die tijdens een training, examen, wedstrijd of ander evenement gemaakt worden, zullen alleen gepubliceerd worden als daarmee geen redelijk belang van de geportretteerde in gevaar komt. 

De webbeheerder