AVSG de Veluwe

Africhtings-Vereniging voor Sport- en Gebruikshonden

Inschrijfformulier

Op 29 juni 2019 organiseren wij voor de 21-ste keer ons jaarlijks terugkerende evenement. 

De keurmeesters en pakwerkers zijn bekend. Afdeling A keurt Arie Stam, afdeling B is voor rekening van Berrie Kleinhesselink en afdeling C gaat verzorgd worden door Jos Beck. De pakwerkers zijn Dik-Jaap van de Werfhorst op het korte werk en Ruud Broeders op Lang. Vanaf nu is de mogelijkheid om in te schrijven en afspraken te maken voor het intrainen. 

Meerdere teams per vereniging is toegestaan. Ook samengestelde teams uit leden van verschillende verenigingen is mogelijk. 

LET OP:

Ø 1 Combinatie binnen het team moet in het bezit zijn van een IGP/IPO III certificaat;

Ø Deelname n.a.v. deelcertificaat is niet mogelijk; 

ØCorrespondentie omtrent de inschrijving gebeurt met de teamleider, dus zorg dat het e-mailadres van de teamleider correct is ingevuld en goed leesbaar is;

Ø De deelnemers verklaren zich te houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer en aan het africhtingsreglement van de NBG. 

Een duidelijk volledig ingevuld formulier dient vóór 22-06-2019 ingediend te zijn per mail of per post, dit geldt ook vóór het inschrijfgeld à € 30,- per team op Rabo Banknummer: IBAN NL50RABO0394008596, t.a.v. AVSG de Veluwe, onder vermelding van “Drie Sterrenbokaal” en Teamnaam.   

Wanneer u een inschrijving verstuurd heeft naar het secretariaat van AVSG de Veluwe, betekend dat tevens, dat u akkoord gaat met het eventueel plaatsen van foto's op deze website of de facebook pagina van AVSG de Veluwe. Natuurlijk zien wij als redactie er op toe dat de geplaatste foto's geen schending van uw privacy teweeg zullen brengen. Voor het plaatsen van foto's door derden en op andere media stelt de redactie zich niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk. 

Op de wedstrijddag zelf worden deelnemers/bezoekers en alle andere aanwezigen op deze privacy regeling gewezen.