AVSG de Veluwe

Africhtings-Vereniging voor Sport- en Gebruikshonden

Inschrijfformulier "B-C Indoor-Avondwedstrijd"

Op 9 februari2019 organiseren wij voor de 4-de keer ons jaarlijks terugkerende evenement. 

Keurmeesters, pakwerkers worden in november 2018 bekend gemaakt. van af dan bestaat dan ook de mogelijkheid om in te schrijven.  Intrainen voor deze wedstrijd is NIET mogelijk.. 

Meerdere deelnemers per vereniging is toegestaan.

 

LET OP:

ØDe wedstrijd is toegankelijk voor alle honden die in het bezit zijn van een VZH, IPO/IGP I, II en III diploma. De VZH hond dient echter wel afdeling B en C van het IPO/IGP I programma volledig te kunnen draaien. Uitsluitend dit jaar is het mogelijk nog te kiezen in welk programma je wilt deelnemen. Geef op het inschrijfformulier je voorkeur voor het IPO of het IGP programma;

ØAls deelnemer moet je uiterlijk een half uur voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn i.v.m. het bekend maken van je startnummer;

ØOndergetekende verklaart hierbij, dat voor zover hem/haar bekend, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende de laatste 12 weken, niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.                   

Een duidelijk en volledig ingevuld formulier dient voor 5 februari 2019  ingediend te zijn per mail of per post, dit geldt ook vóór het inschrijfgeld à € 10 per hond op RaboBanknummer: IBAN NL50RABO0394008596,  t.a.v. AVSG de Veluwe, onder vermelding van "B-C Indoor-Avondwedstrijd"en je naam.         

Inschrijving is pas geldig na betaling !!  

Wanneer u een inschrijving verstuurd heeft naar het secretariaat van AVSG de Veluwe, betekend dat tevens, dat u akkoord gaat met het eventueel plaatsen van foto's op deze website of de facebook pagina van AVSG de Veluwe. Natuurlijk zien wij als redactie er op toe dat de geplaatste foto's geen schending van uw privacy teweeg zullen brengen. Voor het plaatsen van foto's door derden en op andere media stelt de redactie zich niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk. 

Op de wedstrijddag zelf worden deelnemers/bezoekers en alle andere aanwezigen op deze privacy regeling gewezen.